VANA-VÕIDUS ASUNUD AMETIKOOLIDE NIMETUSED:  

Vana-Võidu põllutöökool 1921

Vana-Võidu Kodumajanduskool 1941

Vana-Võidu Tehniliste Kultuuride Tehnikum 1945

Vana-Võidu Loomakasvatustehnikum 1947

J. Gagarini nimeline Näidissovhoostehnikum 1964

Vana-Võidu Tehnikum 1991

Vana-Võidu Kõrgem Põllumajanduskool 1992

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 1999