1961-1988 Tallinna Elamuehituskombinaat

1988-1991 Tallinna Projekteerimis-Ehituskoondis “Elamu”

1991-1994 Riiklik Aktsiaselts “Elamu”