Tallinna Tehnikakõrgkooli ajalooline arenguskeem

 1915 – Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool

1918 – Linna Reaalkool

1919 – Tallinna Linna II Reaalkool

1923 – Tallinna Linna Tehnika Ühisgümnaasium

1925 – Riigi Tehnika (Ühis)Gümnaasium

1929 – Tallinna Tehnikum

1944 – Tallinna I Tööstustehnikum

1945 – Tallinna Industriaaltehnikum

1948 – Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikum

1954 – Tallinna Ehitustehnikum

1961 – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum

1992 – Tallinna Kõrgem Tehnikakool – rakenduslik kõrgkool

1999, 05. jaanuarist – Tallinna Tehnikakõrgkool 

https://www.tktk.ee/korgkool/ajalugu