V. I. Lenini nim. Kohtla-Järve Põlevkivikeemia Tootmiskoondis