1944-1945 Esimene Eesti Põlevkivitööstus Kohtla-Järvel

1945-1948 Kohtla-Järve Õlivabrikud

1949-1960 Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaat

1960-1971 V. I. Lenini nimeline Põlevkivitööstus Kohtla-Järvel

1971-1978 Oktoobrirevolutsiooni ordeniga V. I. Lenini nim. Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaat

1978-1993 Kohtla-Järve Põlevkivikeemia Tootmiskoondis