1946-1953 Tallinna Rõivastuskombinaat

1953-1959 Tallinna Õmbluskombinaat

1960-1970 Õmblusvabrik “Baltika”

1970-1975 Õmblus-Tootmiskoondis “Baltika”

1975-1991 Tallinna Õmblustootmiskoondis “Baltika”