Tehase “Eesti Kaabel” eelkäijaks oli endine elektritarvete tööstus “Uraania”, mis tegutses alates 1924. aastast. Kuni 1937. aastani valmistati peamiselt taskulambipatareisid ning 1938. a. alates ka elektrijuhtmeid.

1944. aastast allus tööstus ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi Metallitööstuse Peavalitsusele. Tööstuse asukoht oli Tallinnas, Aedvilja tn 3. “Uraania” nime all töötas tehas kuni üleandmiseni NSVL Elektritööstuse Ministeeriumi süsteemi, mis toimus ENSV Kohaliku ja Põlevkivi-keemiatööstuse ministri käskkirjaga nr. 381 1. juunist 1950. a. Siit peale nimetati tööstust Riiklik Liidu Kaablitehas “Eesti Kaabel”. 1950. aastast alates suurenes tunduvalt ka tehase tootmisvõimsus, lisandus elektrikaablite tootmine. NSVL Elektrotehnilise Tööstuse ministri käskkirjaga nr. 345 14. juunil 1957 anti tehas “Eesti Kaabel” üle ENSV Rahvamajanduse Nõukogu süsteemi. Alates 1965.a. allus tehas NSVL Elektrotehnika Tööstuse Ministeeriumile. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hQc2alLJz_0J:https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.R-2001+&cd=6&hl=et&ct=clnk&gl=ee