Eesti Loodusuurijate Seltsist põhjalikumalt: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_looduseuurijate_selts2