Võrtsjärve mängud kutsuti ellu järve piiravate majandite juhtide poolt 1969. aastal.

1979. aastast on korraldatud ka talimänge.

5. Võrtsjärve Talimängud toimusid 1983. aastal Rõngu sovhoosis.