Seisuga 1.11.1987 a. oli Eesti NSV kolhooside ja riiklike majandite nimestikus kolm V. Kingissepa nimelist kolhoosi (Kingissepa, Kohtla-Järve ja Tartu rajoonis). Sellel leheküljel ära toodud rinnamärk kuulus Tartu rajooni V. Kingissepa nimelisele kolhoosile.