Esimesed ametlikud tõstevõistlused toimusid 1891. aastal Tallinnas ja see sündmus pani aluse regulaarsemale tegevusele Eestis. Kuni 1920. aastani harjutati ilma eestkosteta. 20. jaanuaril 1920. aastal asutati Eesti Spordiliit ja nüüd jätkati selle raskejõustiku osakonna juhtimisel 1926. aastani, kui 13. veebruaril moodustati Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordi Liit, kelle juhtimisel jätkus tegevus 1933. aasta kevadeni. 10. aprillil 1933. aastal loodi Eesti Maadluse-, Poksi- ja Tõsteliit, tegutseti tõusvas joones kuni Teise maailmasõjani. 1942. aasta lõpust jätkati Eesti Rahvakasvatuse Peavalitsuse suunamisel ja suure sõja lõppedes 1945. aastal loodi Eesti Spordikomitee juurde tõstespordisektsioon, milline nimetati ümber 10. novembril 1959. aastal Eesti NSV Tõstespordi Föderatsiooniks. 30 aastat hiljem – novembri lõpul 1989. aastal moodustati Eesti Tõstespordi Liit kui Eesti Maadluse-, Poksi- ja Tõsteliidu õigusjärgne tõstmises.   http://www.tosteliit.ee/Ajalugu