1969. aastal moodustati Eesti NSV Teenindusministeeriumi vabariikliku alluvusega isemajandav „Autoteenindus“, aastast 1979 Tootmiskoondis „Autoteenindus“.