Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi töötajate XXIV suvespartakiaad.