Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi töötajate XXV suvespartakiaad