Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi töötajate XXVII suvespartakiaad