Eesti NSV pioneeride IV vabariiklik kokkutulek toimus 21.-26. 08. 1960. a. Vetlas