22.02.1988 sai heakskiidu Kirde-Eesti arengufondi “Virumaa” ehk “Virumaa Fondi” loomise projekt.

Virumaa Fond loodi de facto 08.04.1988. Eesmärgiks seati otsene osalemine ja toetus Virumaa arengule tema vanades piirides, sh Rakveres, Tapal, Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas.

Virumaa Fondi tööd hakkas juhtima nõukogu Mart Maidla ja Urmas Majajääsi eesistumisel, sekretärina alustas Ilme Post. Fondi nõukogu oli aktiivsete virulaste tegevuse koordineerimise- ja koolituskeskus.

Virumaa Fondi kaasabil ilmus rida uurimusi ja küsitlusi Virumaa probleemide alalt ja nende lahendusteedest.

Aktiivselt osales Virumaa Fond ka Emakeeleausamba rajamisel Kadrinasse. 

Virumaa Fondi stipendiaatidena asusid Tallinna Tehnika Ülikooli õppima mitu lendu Virumaa  koolide lõpetajaid, kahjuks enne nende lõpetamist Virumaa Fond ajutiselt peatas oma tegevuse ja seetöttu jäi Virumaa ilma paljudest haritud spetsialistidest.

Virumaa Fond hakkas kolmanda lapse sündimisel tuhande rublaga toetama neid perekondi, kus üks vähemalt üks vanematest oli eestlane. Edgar Savisaar esines üleskutsega: “Eesti mehed ja naised! Virumaa ootab Teilt pärijaid”.

Virumaa Fondi tegevus on käesoleval ajal peatatud.

http://www.virumaa.ee/2002/02/ve-virumaa-fond/