1945-1949 ENSV RKN ja Kinofikatsiooni Valitsuse Kinoremonttöökoda 1949-1953 ENSV Kinematograafia Ministeeriumi Töökoda 1953-1954 ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Töökoda 1954-1956 ENSV Kultuuriministeeriumi Kinofikatsiooni- ja Filmilaenutuse Peavalitsuse Töökoda 1956-1960 ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Töökoda 1960-1963 ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Kinomehaanika Tehas 1963-1966 ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kinematograafia Komitee Kinomehaanika Tehas 1966-1971 ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kinematograafia Komitee Kinomehaanika Eksperimentaaltehas 1966-1993 Tallinna Kinomehaanika Eksperimentaaltehas   Kinomehaanika Tehas allub Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsusele, on isemajandav, tegutseb Eesti NSV territooriumil ja tema administratsiooni asukoht on Tallinnas. Kinomehaanika Tehas teostab Eesti NSV territooriumil asuva riikliku-, ametühingute ja asutuste kinovõrgule kuuluvate kinoaparatuuride, seadeldiste, inventari ja muid jooksvaid ning kapitaalremonte; monteerib ja paneb tööle uusi kinoaparatuure; valmistab vajalikke osasid, seadmeid ning esemeid kinoaparatuuridele; teostab remonte teatritele ja teistele ENSV Kultuuriministeeriumi süsteemi kuuluvatele asutuste seadmetele; täidab NSV Liidu Kultuuriministeeriumi Kinofikatsiooni ja Filmilaenutuse Valitsuse poolt antavaid tellimisi montaažilaudade ja teiste seadmete alal; koostab projekte ja eelarveid tööde tellijatele ja teostab ka remontöid väljaspool süsteemi kooskõlastatult ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsusega. Ettevõte on asutatud Eesti NSV RKN määruse nr. 52, 20. jaan. 1945 põhjal ja kandis nimetust kuni 24. okt. 1949. a. ENSV RKN ja Kinofikatsiooni Valitsuse Kinoremonttöökoda, mil kinnitati põhikiri ja sai uueks nimetuseks ENSV Kinematograafia Ministeeriumi Töökoda. Ettevõtte riiklik registratsioon teostati 26.okt. 1949 aastal. 1953.a. kandis nimetust ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Töökoda (põhikiri kinnitati 06.juulil 1953.a.) Vastavalt ENSV Kultuuriministri käskkirjale 20. dets.1954.a. nr. 454 kannab nimetust ENSV Kultuuriministeeriumi Kinofikatsiooni ja Filmilaenutuse Peavalitsuse Töökoda (põhikiri kinnitati 26. juulil 1955. a. ja vastavalt ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia käskkirjale nr. 171, 21. juulist 1956. a. nimetati Töökoda ümber ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Töökojaks alluvusega ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsusele.ENSV MN korralduse nr. 431-k 24. märtsist 1960 alusel ja vastavalt ENSV Kultuuriministri käskkirjale nr. 162, 14. aprill 1960 ja 254, 15. juunist 1960. a. reorganiseeritakse Töökoda Kinomehaanika Tehaseks ning alates 1. juulist 160. a. seoses 7-me tunnilisele tööpäevale üleminekuga kannab nüüdsest alates nimetust ENSV Kultuuriministeeriumi Kinematograafia Peavalitsuse Kinomehaanika Tehas (põhikiri kinnitatud 08. juunil 1960). Alates 1966.a. kannab nimetust Tallinna Kinomehaanika Eksperimentaaltehas.   https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/LVMA.V-137;jsessionid=A3496BEEC7CBDD1A588AB75ED1F872CE