Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi Vabariiklik Remondi- ja Ehitustrust