Riiklik Projekteerimise Instituut „Eesti Tööstusprojekt“. 1944-1948 Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Teadusliku Uurimise ja Projekteerimise Instituut. 1948-1957 Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Projekteerimise ja Teadusliku Uurimise Instituut. 1957-1958 Eesti NSV Tööstuslike Ehitiste Projekteerimise Instituut „Eesti Tööstusprojekt“. 1959-1963 Eesti NSV Tööstusettevõtete Projekteerimise Instituut „Eesti Tööstusprojekt“. 1963-1991 Riiklik Projekteerimise Instituut “Eesti Tööstusprojekt”.