1962-1972 – ENSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariiklik Nõukogu (EKE Vabariiklik Nõukogu)
1972-1988  – Vabariiklik Koondis „Eesti Kolhoosiehitus“
1988-1990  – Vabariiklik Koondis „Eesti Külaehitus“