1962-1972 – ENSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariiklik Nõukogu (EKE Vabariiklik Nõukogu)

1972-1988  – Vabariiklik Koondis „Eesti Kolhoosiehitus“

1988-1990  – Vabariiklik Koondis „Eesti Külaehitus“