XX rahvusvahelise teadusliku seltsi AMPERE kongress, toimus 21.–26. augustil 1978. a. Tallinnas.