Viktor Kingissepa nim. Kingissepa Keskkool

 

1865–1917 Kuressaare Poeglaste Gümnaasium

1918 ja 1941–44 Kuressaare Gümnaasium

1919–22  Saaremaa Eesti Segagümnaasium

1922–37 Saaremaa Ühisgümnaasium

1937–40 Saaremaa Gümnaasium

1940–41  ja 1947–48 Kuressaare Keskkool

1945–47 Saaremaa Keskkool

1949–52 V. Kingissepa nimeline Kuressaare Keskkool

1952–78 V. Kingissepa nimeline Kingissepa Keskkool

1978–88 V. Kingissepa nimeline Kingissepa 1. Keskkool

1988–93 Kuressaare 1. Keskkool

1993 aastast taas Saaremaa Ühisgümnaasium

 

http://etbl.teatriliit.ee/artikkel/saaremaa_%C3%BChisg%C3%BCmnaasium