Antud rinnamärgi osas ei ole täit kindlust, et tegu on Eesti NSV-s valmistatud märgiga, võimalik, et rinnamärk on valminud mõned aastad hiljem.

Nissi Põhikooli ajalugu:

1933-1941 Nissi 6-klassiline Algkool

1941-1944 Nissi Algkool

1944-1945 Nissi Mittetäielik Keskkool

1945-1961 Nissi 7-klassiline Kool

1961-1991 Nissi 8-klassiline Kool

Alates 1991 Nissi Põhikool