Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatavate erialade ajalugu ulatub 1920. aastatesse. Läbi aastakümnete on korduvalt vahetunud kooli nimi, järjepidevalt on õpetatud ehitus- ja mehaanikavaldkonna erialasid.

Tuntum kõrgkooli eelkäija Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum (TEMT, 1961–1992) reorganiseeriti 1992.–1998. aastatel kaasaegseks rakenduskõrgkooliks Tallinna Kõrgem Tehnikakool, mis 5. jaanuarist 1999 kannab nime Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK).

2006. aastal avati Tallinna Kergetööstustehnikumi erialade baasil rõiva- ja tekstiiliteaduskond.

2019. aastal liideti Tallinna Tehnikakõrgkooliga Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ning endise Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli baasil moodustati TTK teenusmajanduse instituut Mõdrikul.

https://www.tktk.ee/korgkool/korgkoolist/ajalugu/