1944-1950 Saaremaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlik Liit

1950-1952 Kuressaare Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit

1952-1970 Kingissepa Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit

1970-1990 Kingissepa Rajooni Tarbijate Kooperatiiv