Kooperaator oli Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu (ETKVL) tööstusettevõte, täisnimega ETKVLi tootmiskoondis “Kooperaator”. Enamik ettevõtte toodangust (87%) oli mitmesugused mööbli- ja puittooted, vähesel määral (11%) toodeti ka kergetööstustooteid (nt peakatteid) ja metalltooteid (nt veemõõdupaake).

Ettevõte asutati 1967. aastal Tallinnas, kui ühendati ETKVLi tööstuskontor ja Harju Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liidu segatööstuskombinaat.

Aastal 1988 töötas ettevõttes 1608 inimest.

https://et.wikipedia.org/wiki/Kooperaator  – 7.04.2015.a.