Tehas alustas tegevust 1. augustil 1958.a. Tallinna Pooljuhttakistuste Tehase nime all (likvideeritud Tallinna Tuletikuvabriku territooriumil). 1959.a. sai uueks nimeks Hans Pöögelmanni nim Tallinna Raadiotehnika Tehas. 1966.a. läks tehas üleliidulisse alluvusse ja nimetati ümber H. Pöögelmanni nim Elektrotehnika Tehaseks.

1958-1959 ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Masinaehituse Valitsuse Tallinna Pooljuhttakistuste Tehas

1965-1966 NSVL Elektroonikatööstuse Ministeeriumi H. Pöögelmanni nim. Raadiotehnika Tehas

1966-1991 NSVL Elektroonikatööstuse Ministeeriumi H. Pöögelmanni nim. Elektrotehnika Tehas