1974-1981 ALMAVÜ Eesti NSV Eksperimentaalne Tootmiskombinaat „Vihur“

1981-1990 Eesti NSV ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehas „Vihur“

1990-1996 Spordivahendite Katsetehas „Vihur“

ALMAVÜ Eksperimentaalne Tootmiskombinaat “Vihur” alustas tegevust 2. jaanuaril 1974. Ettevõtte loomise aluseks oli ALMAVÜ ENSV Keskkomitee Presiidiumi otsus nr. 10 26. oktoobrist 1973. Kombinaat loodi kolme varem tegutsenud asutuse baasil: ALMAVÜ Tallinna Linna Mere Rajooni TSK “Sport” töökoda, ALMAVÜ Tallinna Linna TSK “Võit” töökoda ja ALMAVÜ Harju Rajooni TSK “Sõprus” töökoda. Kombinaat allus vahetult ALMAVÜ ENSV Keskkomiteele ja tegeles sportautode, mootorrataste ja teiste tehnikaspordivahendite tootmise, ümberehituse ja remondiga, dispetšerside aparaatide, rinnamärkide, medalite, vimplite ja spordimütside valmistamisega. Lähtudes Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusest nr. 781 31. detsembrist 1980 ja Eesti NSV ALMAVÜ Keskkomitee esimehe käskkirjast nr. 23 12. jaanuarist 1981.a. reorganiseeriti alates 1. veebruarist 1981 tootmiskombinaat “Vihur” Spordivahendite Katsetehaseks “Vihur”. Vastavalt konverentsi otsusele 17.05.1990 lõpetas ENSV ALMAVÜ oma tegevuse. Spordivahendite Katsetehas tegutses edasi kuni 1996. aastani isemajandava ühiskondliku organisatsioonina, mille põhitegevusalaks oli autoteenindus, õmblustoodete ja elektroonikaseadmete valmistamine.

http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.V-156;jsessionid=D0E2E31E67822A3975B99770A4E67908