1947-1960 Tallinna Keemiakombinaat

1960-1964 Tallinna Keemiakombinaat “Flora”

1964-1991 Tarbekeemia Tootmiskoondis “Flora”

1991-1993 Riiklik Aktsiaselts “Flora”

Allikas: https://www.archivesportaleurope.net