1953-1963 ENSV Kultuuriministeeriumi Kirjastuste ja Polügraafiatööstuse Peavalitsus

1963-1973 ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee Polügraafiatööstuse Peavalitsus 1973-1978 ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee Tootmiskoondis „Eesti Trükitööstus“

1978-1988 ENSV Riikliku Kirjastuskomitee Tootmiskoondis „Eesti Trükitööstus“

1988-1989 Riikliku Tootmiskoondise Litera Tootmiskoondis „Eesti Trükitööstus“

1989 ENSV Riikliku Kultuurikomitee Tootmiskoondis „Eesti Trükitööstus“

1990 ENSV Kultuuriministeeriumi Tootmiskoondis „Eesti Trükitööstus“