Eesti NSV Kooriühingu asutamiskongress toimus 27.-28.märtsil 1982.a. Kongressi otsusega 28. märtsist 1982 asutati Eesti NSV Kooriühing (EK), valiti juhatus ja juhatuse presiidium. Vastuvõetud põhikiri kinnitati ENSV MN määrusega nr. 372, 9.juunil 1982.a., mille kohaselt põhiülesandeks on igakülgselt kaasa aidata koori- ja orkestrimuusika ning kogu muusikakultuuri arendamisele. Dets. oli loodud ning EK juhatuse presiidiumi otsusega kinnitatud linnade-rajoonide ajutised juhatused. Kohtadel moodustati EK algorganisatsioonid, toimusid konverentsid EK linnade-rajoonide osakondade loomiseks. 30.dets. oli vabariigis loodud 488 algorganisatsiooni 22063 liikmega. Seisuga 1.jaan.1986.a. oli liikmete arv 25287. EK kõrgemalseisvaks organiks on ENSV MN. 28.märtsist 1982 oli EK esimeheks Gustav Ernesaks. 1986.a. on esimeheks Venno Laul ja auesimeheks Gustav Ernesaks.  Vastavalt Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi käskkirjale nr.250 30.dets.1991.a. registreeriti Eesti Kooriühingu uus põhikiri, mis oli vastu võetud ühingu kongressil 20.apr.1991.a. Kui eelmise põhikirja järgi olid kooriühingu liikmeteks lauljad-mängijad personaalselt ja igaühel oli liikmepilet, siis uue põhikirja järgi on EK liikmeks koor või puhkpilliorkester. EK on Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni (International Federation for Choral Music IFCM) liige 1987 ja Europa Cantat (European Federation of Young Choirs liige 1990 aastatest. EK kuuluvad Eesti Meestelaulu Selts (EMLS) 1988 ja Eesti Muusikaõpetajate Liit (EMOL) 1990 aastatest. http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.4966#sthash.vx7EcESh.dpuf