1944-1945 Eesti NSV Tarbekunsti Keskuse Tartu Büroo 1946-1958 NSV Liidu Kunstifondi Eesti Vabariikliku Osakonna Tartu Osakond 1958-1960 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Osakond 1960-1974 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Kunstitoodete Töökojad 1974-1989 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Kombinaat ARS 1990-1992 Eesti Kunstifondi Tartu Kombinaat ARS