1944-1945 Eesti NSV Tarbekunsti Keskuse Tartu Büroo

1946-1958 NSV Liidu Kunstifondi Eesti Vabariikliku Osakonna Tartu Osakond

1958-1960 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Osakond

1960-1974 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Kunstitoodete Töökojad

1974-1989 Eesti NSV Kunstifondi Tartu Kombinaat ARS

1990-1992 Eesti Kunstifondi Tartu Kombinaat ARS