Tõenäoliselt tegu Kohtla-Järvel tegutsenud filmiklubiga. Sellele viitab kaudselt ka voldiku valmistaja, trükikoda „Kaevur“.