Nõukogude Eesti 1947. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu, toimus 28. ja 29. juunil 1947 a. Tallinnas