Nõukogude Eesti 1955. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu, toimus 20. – 22. juulini 1955 Tallinnas