Nõukogude Eesti 1965. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu, toimus 16. – 18. juulini 1965. a. Tallinnas