Tööpunalipu ordeniga A. Möldri nim. Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut