Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondis „Eesti Põllumajandustehnika“ (EPT) Tamsalu Osakond.