N.B. Ei ole täit kindlust, et selle märgi puhul on tegemist „Esimene Mai“ kolhoosi rinnamärgiga, kuid nii roosi sümbol, kui ka M-täht (Mai) annavad tunnistust, et see on siiski võimalik.