Eesti NSV Spordiühingute ja –organisatsioonide Liidu ning Eesti NSV Ajakirjanike Liidu ajaleht.