Konstrueerimisbüroo tegutses tehase Punane RET juures. Alates 1. jaanuarist 1967 kandis nimetust Tallinna Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo (TREKB), salajastes leiutisi ja katsetusi käsitlevates dokumentides ettevõte Г-4934. TREKB arendas koostööd Teaduste Akadeemia Spetsiaalse Konstrueerimisbürooga (TA SKB) Tallinnas ja Tartus ning Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbürooga EKTA Tallinnas.

1956-1961 ENSV RMN Masinaehituse Valitsuse tehas Punane RET.

1962-1966 ENSV Masinaehituse Valitsuse organisatsioon p/k 12.

Alates 01.01.1967 (käskkiri nr 477-k 17.10.1966) Tallinna Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo või ettevõte Г-4934.

Numbrilist tähistust kasutati salajaste dokumentide (erinevad leiutised ja katsetused) tähistamisel, nimeline tähistus oli kasutusel mittesalastatud dokumentide, nagu personalidokumentatsiooni puhul.

Alates 1981. a Tallinna Raadioelektrotehnika Tootmiskoondise Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo.