1972. aastal moodustati Eesti Televisiooni Tehnilise Keskuse baasil ENSV MN Riikliku Televisiooni ja Raadio Tehniline Keskus (Raadiotelekeskus), millega liideti ka raadio tehnilised teenistused ja televisiooni lavastustsehh.