V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale pühendatud V üleliiduline sõjalis-tehniliste spordialade spartakiaad