Balti regatt (ingl. Baltic Regatta, vene k. Бальтийская Регата), suurim rahvusvaheline purjetamisvõistlus NSV Liidus. Korraldati esmakordselt 1945 Leningradis (võistlesid ainult kohalikud ja Tallinna purjetajad). Tallinnas korraldati Balti regatt esmakordselt 1949, regulaarselt aastast 1963 (v.a. 1972 ja 1976, kui peeti Riias). Aastast 1956 oli võistluste kava vastav või lähedane olümpiaregatile, aastaill 1958 oli Balti regatt rahvusvaheline. Märkimisväärsed regattide korraldamise kogemused ja sobiv akvatoorium Tallinna lahes lõid eeldused Tallinna valimiseks XXII olümpiamängude regati kohaks. 1990 peeti Balti regatti taas Läänemere eri purjetamiskeskustes ja see jäi ka regati lõpuaastaks. Tallinnas elustati 1989 Tallinna nädala rahvusvaheline purjetamisvõistluste korraldamise tava.   http://entsyklopeedia.ee/artikkel/balti_regatt2