Infot Eesti NSV Ametiühingute Vabatahtliku Spordiühingu „Kalev“ ajaloo kohta leiab:

http://vana.eestikalev.ee/?div=16-51