– 8. juunil 1959 a. loodi Eesti NSV Matkaspordi Föderatsiooni juures orienteerumisspordi komitee. Seda kuupäeva on tähistatud aastaid kui Eesti Orienteerumisspordi Föderatsiooni asutamist, peetud nn. juubeleid (1969, 1974, 1979, 1984). – Nii matkajaid kui orienteerujaid ühendav Eesti NSV Matkaspordi Föderatsioon reorganiseeriti 1960 aastal Eesti NSV Matka- ja Orienteerumisspordi Föderatsiooniks: 15. mail 1960 peeti föderatsiooni presiidiumi esimene koosolek. – Esimene iseseisev orienteerumissektsioon tollases NSV Liidus moodustati 4. novembril 1960 Tartus. – Esimesed reeglid (tolleaegses keelepruugis võistlusmäärused) kinnitati  Eestis 8. aprillil 1960 ning noil aegadel kõigi spordialade sportlaste jõuvahekordi näitavad järgunormid 29. juunil 1960. – Iseseisev Eesti NSV Orienteerumisspordi Föderatsioon (EOF) moodustati Eesti NSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu presiidiumi otsusega 16. oktoobril 1962 ning selle esimesel pleenumil 16. detsembril 1962 valiti presiidiumi esimeheks (presidendiks) Anto Raukas, aseesimeheks Aleks Kaskneem. – EOF reorganiseeriti 6. detsembril 1987 a. Eesti NSV Orienteerumisliiduks.