Kehakultuuri-spordiühing “Dünamo” Eesti organisatsioon asutati 20.09.1940. Struktuurselt allus Eesti organisatsioon asutamisest peale “Dünamo” Kesknõukogule Moskvas ja oli kohustatud põhiliselt teenindama ENSV Ühiskondliku Korra Kaitse Ministeeriumi ja ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee süsteeme. “Dünamo” Eesti organisatsioon koosnes kehakultuuri kollektiividest ja kehakultuuri gruppidest täiskasvanutele ja “Noordünamolase” kehakultuuri kollektiividest noortele.

Esimestel aastatel harrastati Eesti organisatsioonis järgmisi spordialasid: jalgpalli, jääpalli, jäähokit, purjetamist, jääpurjetamist, kergejõustikku, ujumist, suusatamist, kiiruisutamist, iluuisutamist, tõstmist, klassikalist maadlust, vabamaadlust, sambomaadlust, poksi, võrkpalli, korvpalli, tennist, lauatennist, jalgrattasporti, sportlikku võimlemist, kunstilist võimlemist, laskmist ja malet. Hiljem on juurde tulnud: kabe, jahilaskmine, vibulaskmine, aerutamine, sõudmine, tuletõrje rakendussport ja ratsasport. Organisatsiooni juhtis 45-liikmeline nõukogu ning selle hulgast valiti 15-liikmeline presiidium. Esimeheks oli ENSV Ühiskondliku Korra Kaitse minister V.Ani.

1966. aastal oli “Dünamo” vabariikliku organisatsiooni koosseisus 31 algorganisatsiooni, neist 8 ühendatud kehakultuuri kollektiivi, 12 kehakultuuri kollektiivi, 11 kehakultuuri gruppi ja veel 10 “Noordünamolase” kehakultuuri kollektiivi. 1968. aastal oli 32 algorganisatsiooni ja 8 “noordünamolase” kehakultuuri kollektiivi.

Juhtivaks spordisektsiooniks oli “Dünamos” laskmine. 1966. aastal oli “Dünamol” 12 spordibaasi, neist Tallinnas 7. 1969. a valmis Otepää suusabaas. Ühiskondlikus korras ehitati spordisaale sõjaväeosades.

“Dünamo” poolt organiseeriti spetsialiseeritud laste- ja noorsoospordikoole. KS “Dünamo” EV Nõukogu alluvuses on suusavabrik, kelle põhitoodeteks on suusad ja tennisereketid.

1995. aastal reorganiseeriti spordiühinguks Põhja Kotkas.