Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Autotranspordibaas nr. 5, asus Jõgeva linnas, Õuna tänaval.