1944-1947 Eesti NSV Riiklik Asfalttööde Trust

1947-1960 Tallinna Linna Teede-Sildade Trust

1960-1992 Tallinna Teedeehituse ja -remondi Valitsus