1944-1947 Eesti NSV Riiklik Asfalttööde Trust 1947-1960 Tallinna Linna Teede-Sildade Trust 1960-1992 Tallinna Teedeehituse ja -remondi Valitsus